velikost textu

Nezávislostní modely

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nezávislostní modely
Název v angličtině:
Independence models
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Šimeček
Školitel:
RNDr. Milan Studený, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Ing. František Matúš, CSc.
Id práce:
41031
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šimeček 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Šimeček 174.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šimeček 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šimeček 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milan Studený, DrSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Matúš, CSc. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB