velikost textu

Modely of Binary Asteroids

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modely of Binary Asteroids
Název v češtině:
Modelování binárních planetek
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Scheirich
Školitel:
RNDr. Petr Pravec, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Dr. Derek Richardson, Ph.D.
Id práce:
41009
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Scheirich 9.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Scheirich 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Scheirich 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Pravec, CSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Derek Richardson, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 268 kB