velikost textu

Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items
Název v češtině:
Spolehlivost měření dichotomicky zaznamenaných položek
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
RNDr. Marek Malý, CSc.
Id práce:
40999
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 569 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Malý, CSc. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB