velikost textu

Coloring Problems in Geometric Context

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Coloring Problems in Geometric Context
Název v češtině:
Vybarvovací úlohy v geometrické souvislosti
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Přívětivý
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
Oponenti:
Dr. Uli Wagner
Prof. Anand Srivastav
Id práce:
40991
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Přívětivý 4.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Přívětivý 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Přívětivý 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Uli Wagner 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Anand Srivastav 548 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 226 kB