velikost textu

Proton-Proton Interactions at the ATLAS Experiment at the LHC Accelerator

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proton-Proton Interactions at the ATLAS Experiment at the LHC Accelerator
Název v češtině:
Studium proton-protronových interakcí na LHC a vliv kalibrace hadronového kalorimetru Tilecal na jejich měření
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Přibyl
Školitel:
RNDr. Stanislav Němeček, CSc.
Oponenti:
RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Id práce:
40989
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
In this thesis the potential of the ATLAS detector to exclude or discover quark compositeness is studied in detail. There were four dierent sensitive analysis methods developed for this purpose. These methods use a detailed information about inclusive dijet pT-spectrum or dijet angular distribution and two of them use Bayesian technique (as is usual in similar analyses at Tevatron). For all four methods a larger number of systematic errors was taken into account and their inuence was studied in detail too. It is also shown, that the early data exclusion limit on quark compositeness reachable by the ATLAS experiment is + LL = 10.3 TeV at 95% C.L with 100 pb 1 of collision data of a sucient quality. This limit is considerably higher than the current limit known from Tevatron: + LL = 2.7 TeV at 95% C.L. The highest exclusion limit on quark compositeness with expected total amount of data to be collected by the ATLAS experiment is above 22 TeV, assuming 3% jet energy scale uncertainty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Přibyl 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Přibyl 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Přibyl 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Stanislav Němeček, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Soustružník, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB