velikost textu

Cohesive and Magnetoelastic Properties of Materials with Strongly Correlated Electrons

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cohesive and Magnetoelastic Properties of Materials with Strongly Correlated Electrons
Název v češtině:
Kohezní a magnetoelastické vlastnosti materiálů se silně korelovanými elektrony
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
prof. Alexander Andreev, DrSc.
Id práce:
40985
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. 15.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Alexander Andreev, DrSc. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 297 kB