velikost textu

On Existence and Regularity of Solutions to Perturbed Systems of Stokes Type

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On Existence and Regularity of Solutions to Perturbed Systems of Stokes Type
Název v češtině:
Existenei a správnost řešení pro rozdělené systémy Stokes typ
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Huy Nguyen Duc
Školitel:
doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Id práce:
40965
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Matematická analýza (M3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Huy Nguyen Duc 34.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Huy Nguyen Duc 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Huy Nguyen Duc 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jana Stará, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Josef Daněček, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB