velikost textu

In-situ Neutron Diffraction Studies of Deformation and Transformation Processes in Modern Types of Steels

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In-situ Neutron Diffraction Studies of Deformation and Transformation Processes in Modern Types of Steels
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Ondrej Muránsky
Školitel:
RNDr. Petr Lukáš, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Id práce:
40959
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Ondrej Muránsky 29.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Ondrej Muránsky 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Ondrej Muránsky 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Lukáš, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 267 kB