velikost textu

Spectroscopic Study of Singlet Oxygen in Biological Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spectroscopic Study of Singlet Oxygen in Biological Systems
Název v češtině:
Spektroskopické studium singletního kyslíku v biologických systémech
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Alexander Molnár
Školitel:
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Id práce:
40955
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Alexander Molnár 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Alexander Molnár 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Alexander Molnár 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB