velikost textu

Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0
Název v češtině:
Netgraph - nástroj pro vyhledávání v Pražském závislostním korpusu 2.0
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Oponenti:
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
RNDr. Roman Ondruška
Id práce:
40951
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato práce se zabývá spojením tří existujících stran. Na straně jedné byl Pražský závislostní korpus 2.0, jeden z nejvyspělejších korpusů lingvistického světa. Na straně druhé existoval omezený, ale velmi intuitivní vyhledávací nástroj Netgraph 1.0. A na straně třetí byli uživatelé toužící po takovém jednoduchém nástroji, který by však byl dostatečně silný pro vyhledávání v Pražském závislostním korpusu. V této práci zkoumáme anotaci Pražského závislostního korpusu 2.0, obzvláště tektogramatické roviny, jež je zdaleka nejsložitější rovinou tohoto korpusu, a vytváříme seznam požadavků na dotazovací jazyk, který by umožnil vyhledávání a studium všech lingvistických jevů v korpusu anotovaných. Navrhujeme rozšíření dotazovacího jazyka existujícího vyhledávacího nástroje Netgraphu 1.0 a ukazujeme, že tento rozšířený dotazovací jazyk vyhovuje formulovanému seznamu požadavků. Ukazujeme rovněž, jak pomocí tohoto dotazovacího jazyka mohou být vyhledány všechny podstatné lingvistické jevy anotované v korpusu. Navržený dotazovací jazyk byl rovněž implementován – zmiňujeme se tedy i o vyhledávacím nástroji a hovoříme o datech pro tento nástroj. Nástroj je možno nainstalovat z přiloženého CD-ROMu.
Abstract v angličtině:
Three sides existed whose connection is solved in this thesis. First, it was the Prague Dependency Treebank 2.0, one of the most advanced treebanks in the linguistic world. Second, there existed a very limited but extremely intuitive search tool – Netgraph 1.0. Third, there were users longing for such a simple and intuitive tool that would be powerful enough to search in the Prague Dependency Treebank. In the thesis, we study the annotation of the Prague Dependency Treebank 2.0, especially on the tectogrammatical layer, which is by far the most complex layer of the treebank, and assemble a list of requirements on a query language that would allow searching for and studying all linguistic phenomena annotated in the treebank. We propose an extension to the query language of the existing search tool Netgraph 1.0 and show that the extended query language satisfies the list of requirements. We also show how all principal linguistic phenomena annotated in the treebank can be searched for with the query language. The proposed query language has also been implemented – we present the search tool as well and talk about the data format for the tool. An attached CD-ROM contains the installation of the tool.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Ondruška 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB