velikost textu

Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment at Fermilab

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment at Fermilab
Název v češtině:
Měření diferenciálních účinných průřezů v tt→l+jetovém kanále při √s=1.96 TeV v DØ experimentu ve Fermilabu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Doctor Dominique Pallin
Id práce:
40917
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. 11.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doctor Dominique Pallin 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB