velikost textu

Lattice Dynamics of Relaxor Ferroelectrics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lattice Dynamics of Relaxor Ferroelectrics
Název v češtině:
Mřížková dynamika relaxačních feroelektrik
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Kempa
Školitel:
RNDr. Jan Petzelt, DrSc.
Oponenti:
Ing. Ivan Gregora, CSc.
RNDr. Jan Šaroun, CSc.
Id práce:
40889
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kempa 8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kempa 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kempa 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Petzelt, DrSc. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ivan Gregora, CSc. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Šaroun, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB