velikost textu

Computational complexity in Graph theory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Computational complexity in Graph theory
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Kára
Školitel:
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Dr. Daniel Marx
Id práce:
40885
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Kára 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Kára 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Kára 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Daniel Marx 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB