velikost textu

Pokročilé techniky počítačového modelování ve fyzice plazmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokročilé techniky počítačového modelování ve fyzice plazmatu
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Jelínek
Školitel:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc.
Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
Id práce:
40873
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování (F11)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Jelínek 4.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Jelínek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Jelínek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 226 kB