velikost textu

Several Dirac Operators in Parabolic Geometry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Several Dirac Operators in Parabolic Geometry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Franek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Id práce:
40845
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (M2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Franek, Ph.D. 604 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Franek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Franek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Somberg, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB