velikost textu

Study of Optical Amplification in Silicon Based Nanostructures

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of Optical Amplification in Silicon Based Nanostructures
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Kateřina Dohnalová
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Pelant, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
Prof. Dr. Jean Oberlé
Dr. Jean-Jacques Grob
Id práce:
40839
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kateřina Dohnalová 30.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kateřina Dohnalová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kateřina Dohnalová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Pelant, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. 707 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Jean Oberlé 638 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Jean-Jacques Grob 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 367 kB