velikost textu

Hierarchical Structures in Equilibrium Problems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hierarchical Structures in Equilibrium Problems
Název v češtině:
Hierarchické struktury v ekvilibriálních úlohách
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Školitel:
Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Prof. Dr. Oliver Stein
Id práce:
40837
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Ekonometrie a operační výzkum (M5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Oliver Stein 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB