velikost textu

Židé a židovské obce v západních Čechách v 18. - 1. polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Židé a židovské obce v západních Čechách v 18. - 1. polovině 20. století
Název v angličtině:
Jews and Jewish Communities in the Western Bohemia during the time - period from the 18th century to the first half of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Malínská
Vedoucí:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponent:
Mgr. Vlastimila Hamáčková
Id práce:
408
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou (HT JU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Magisterská práce pojednává o historii Židů na českém území, především na území západních Čech ve vybraných obcích v 18. až 1. polovině 20. století. Jednotlivé kapitoly popisují prvotní zmínky o výskytu Židů v jednotlivých obcích, jejich způsob života v ghettu a mimo něj, historii židovských hřbitovů a synagog. Informace jsou získány na základě dostupné literatury a archivních materiálů.
Abstract v angličtině:
My dissertation work describes the history of Jews living on the Czech land, mainly on the territory of the Western Bohemia in chosen regions during the time period from the 18th century to the first half of the 20th century. The individual chapters describe the early appearance of Jews in each chosen municipal regions, their life inside and outside ghetto, and the history of Jewish cemeteries and synagogues. My information had been obtained from the available literature and archival sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Malínská 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Malínská 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Malínská 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vlastimila Hamáčková 954 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB