velikost textu

Graph Algorithms

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Graph Algorithms
Název v češtině:
Grafové algoritmy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
Patrice Ossona De Mendez
Prof. Josep Díaz
Id práce:
40367
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 7. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 876 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Patrice Ossona De Mendez 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Josep Díaz 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB