velikost textu

Study of Thermal Plasma Jets Generated by DC Arc Plasma Torches Used in Plasma Spraying in Plasma Applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of Thermal Plasma Jets Generated by DC Arc Plasma Torches Used in Plasma Spraying in Plasma Applications
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tetyana Kavka
Školitel:
doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc.
RNDr. Jan Hlína, CSc.
Id práce:
40356
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (32-UFPAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tetyana Kavka 10.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tetyana Kavka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tetyana Kavka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. 522 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hlína, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 325 kB