velikost textu

XPath,XSLT, XQuery: Formal Approach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
XPath,XSLT, XQuery: Formal Approach
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Hloušek
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Dr.hab. Tadeusz Pankowski
Id práce:
40352
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Hloušek 27.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Hloušek 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Hloušek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Richta, CSc. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr.hab. Tadeusz Pankowski 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 220 kB