velikost textu

Hyperfine Interactions in Magnetic Iron Oxides with Nonmagnetic Substitutions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hyperfine Interactions in Magnetic Iron Oxides with Nonmagnetic Substitutions
Název v češtině:
Hyperjemné interakce v magnetických oxidech železa s nemagnetickými substitucemi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Olena Gamaliy
Školitel:
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc.
RNDr. Vratislav Blechta, CSc.
Id práce:
40184
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Olena Gamaliy 4.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Olena Gamaliy 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Olena Gamaliy 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vratislav Blechta, CSc. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 302 kB