velikost textu

Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine Translation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine Translation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
Id práce:
40020
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D. 724 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Čmejrek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Pala, CSc. 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavel Ircing, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 211 kB