velikost textu

On XY Mappings

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On XY Mappings
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
RNDr. Tomáš Kaiser, Dr.
Prof. André Raspaud
Id práce:
40006
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (I4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 7. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Šámal, Ph.D. 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Šámal, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Šámal, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kaiser, Dr. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. André Raspaud 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB