velikost textu

Interacting Galaxies Magellanic Clouds and Milky Way

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interacting Galaxies Magellanic Clouds and Milky Way
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Adam Růžička, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Prof.Dr. Ulrich Klein
Id práce:
39984
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Adam Růžička, Ph.D. 40.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Adam Růžička, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Adam Růžička, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.Dr. Ulrich Klein 593 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 309 kB