velikost textu

Surface Structure Analysis of Crystals by Quantitative LEED and RHEED Techniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Surface Structure Analysis of Crystals by Quantitative LEED and RHEED Techniques
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olexandr Romanyuk
Školitel:
RNDr. Josef Zemek, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Ing. Jaroslav Jiruše, Dr.
Id práce:
39983
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a rozhraní (F5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olexandr Romanyuk 4.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olexandr Romanyuk 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olexandr Romanyuk 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Zemek, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Jiruše, Dr. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB