velikost textu

Exhaustive Structures on Boolean Algebras

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exhaustive Structures on Boolean Algebras
Název v češtině:
Vyčerpávající struktury booleovských algeber
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Pazák, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Bohuslav Balcar, DrSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
RNDr. Egbert Thümmel, Dr.
prof. Petr Vopěnka, DrSc.
Id práce:
39969
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (M2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Pazák, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Pazák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Pazák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Bohuslav Balcar, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Egbert Thümmel, Dr. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Vopěnka, DrSc. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB