velikost textu

Structure of Submodels.Diagonal Indiscernibility in Models of Arithmetics.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structure of Submodels.Diagonal Indiscernibility in Models of Arithmetics.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Pajas
Školitel:
doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Oponenti:
prof. Petr Vopěnka, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš
Id práce:
39965
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Algebra, teorie čísel a matematická logika (M1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Pajas 971 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Pajas 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Pajas 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Vopěnka, DrSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavol Zlatoš 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB