velikost textu

Forward Silicon Tracker of the H1 Experiment: Hardware and Study of D* Meson Detection

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forward Silicon Tracker of the H1 Experiment: Hardware and Study of D* Meson Detection
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Nožička
Školitel:
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Oponenti:
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Václav Vrba, CSc.
Id práce:
39951
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Nožička 17.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Nožička 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Nožička 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michal Šumbera, CSc., DSc. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta Václav Vrba, CSc. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB