velikost textu

Study of Physical Characteristics of Meteor Showers Based on Ondřejov Radar Observations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of Physical Characteristics of Meteor Showers Based on Ondřejov Radar Observations
Název v češtině:
Studium fyzikálních vlastností meteorických rojů na základě radarových pozorování v Ondřejově
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Drahomíra Pecinová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Oponenti:
Dr. Margaret Campbell-Brown
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
Id práce:
39949
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Drahomíra Pecinová, Ph.D. 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Drahomíra Pecinová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Drahomíra Pecinová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Borovička, CSc. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Margaret Campbell-Brown 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. 562 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB