velikost textu

Slabá konvergence pravděpodobnostních měr

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slabá konvergence pravděpodobnostních měr
Název v angličtině:
Weak convergence of probability measures
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Klicnarová
Školitel:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
RNDr. Jan Seidler, CSc.
Id práce:
39931
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Klicnarová 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Klicnarová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Klicnarová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Seidler, CSc. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB