velikost textu

Formation and Loss of Complex Ions in the Gas-Phase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formation and Loss of Complex Ions in the Gas-Phase
Název v češtině:
Tvorba a zánik komplexních molekulárních iontů v plynné fázi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kseniya Dryahina
Školitel:
prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Doc. RNDr. David Trunec, CSc.
RNDr. Michal Fárník, Ph.D.
Id práce:
39906
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kseniya Dryahina 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kseniya Dryahina 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kseniya Dryahina 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. David Trunec, CSc. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Fárník, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 498 kB