velikost textu

Cosmic-Ray Physics with the Pierre Auger Observatory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cosmic-Ray Physics with the Pierre Auger Observatory
Název v češtině:
Fyzika kosmického záření na Observatoři Piera Augera
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radomír Šmída
Školitel:
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Prof. Henryk Wilczynski
Id práce:
39880
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radomír Šmída 12.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radomír Šmída 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radomír Šmída 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Grygar, CSc. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Henryk Wilczynski 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 358 kB