velikost textu

Asymptotic properties of the C-metric

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asymptotic properties of the C-metric
Název v češtině:
Asymptotické vlastnosti C-metriky
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Sládek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Marcello Ortaggio
Id práce:
39879
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Asymptotické vlastnosti C-metriky jsou zkoumány s využitím metody uvedené v pracech Tafela a spol.[1],[2],[3]. Tato metoda umožňuje analyzovat vlastnosti daného asymptoticky plochého prostoročasu pomocí vhodně zvoleného konformního faktoru . S jeho využitím jsou nalezeny news funkce a Bondiho hmota, a dále zkoumány jejich obecné vlastnosti, chování v limitě malé hmoty, malého zrychlení, a v případě Bondiho času jdoucího k nule a k nekonečnu.
Abstract v angličtině:
Asymptotic properties of the C-metric are analyzed, using a method developed in work of Tafel and coworkers[1],[2],[3]. By nding an appropriate conformal factor , it allows the investigation of the asymptotic properties of a given asymptotically at spacetime. The news function and the Bondi mass aspect are computed and their general properties are analyzed, as well as the small mass, small acceleration, small and large Bondi time limits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. 909 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marcello Ortaggio 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB