velikost textu

Physics of Hot Luminous Stars

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Physics of Hot Luminous Stars
Název v češtině:
Fyzika horkých svítivých hvězd Stavba, vývoj a nukleosyntéza prvních hvězd
Typ:
Disertační práce
Autor:
David Bahena Bustos, M.Sc.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Dr. Margarita Rosado, PhD.
Id práce:
39869
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Bahena Bustos, M.Sc. 21.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Bahena Bustos, M.Sc. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Bahena Bustos, M.Sc. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. 567 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Margarita Rosado, PhD. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB