velikost textu

Climate System Variability by the Pseudo-2D Wavelet Transformation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Climate System Variability by the Pseudo-2D Wavelet Transformation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Oponenti:
RNDr. Radan Huth, DrSc.
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Id práce:
39867
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (F8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 66.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radan Huth, DrSc. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB