velikost textu

Modele d'ecoulement biphase en sciences de la terre: fusion partiell, compaction et differeciation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modele d'ecoulement biphase en sciences de la terre: fusion partiell, compaction et differeciation
Název v angličtině:
Formation of planetary cores
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Oponenti:
Prof. Neil Ribe
Prof. Harro Schmeling
Id práce:
39851
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra geofyziky (32-KG)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D. 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Neil Ribe 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Harro Schmeling 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 442 kB