velikost textu

Dynamic Stress Field of Kinematic Earthquake Source Models

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamic Stress Field of Kinematic Earthquake Source Models
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Burjánek
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc.
RNDr. Jan Šílený, CSc.
Id práce:
39848
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra geofyziky (32-KG)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Burjánek 14.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Burjánek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Burjánek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Šílený, CSc. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB