velikost textu

Tests of QCD Hard Factorization in Diffractive Photoproduction of Dijet at Hera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tests of QCD Hard Factorization in Diffractive Photoproduction of Dijet at Hera
Název v češtině:
Testování QCD faktorizace v difrakční fotoprodukci dijetů na urychlovači HERA
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Karel Černý, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Antoš, CSc.
Id práce:
39845
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Karel Černý, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Karel Černý, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Karel Černý, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Antoš, CSc. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB