velikost textu

Morfologické a transportní vlastnosti kompozitních struktur

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologické a transportní vlastnosti kompozitních struktur
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Švec
Školitel:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
Id práce:
39839
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování (F11)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Švec 7.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Švec 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Švec 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jan Voves, CSc. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 208 kB