velikost textu

Rozvoj metod počítačové fyziky pro fyziku plazmatu a fyziku tenkých vrstev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj metod počítačové fyziky pro fyziku plazmatu a fyziku tenkých vrstev
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Šimek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Id práce:
39838
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování (F11)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Šimek, Ph.D. 20.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Šimek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Šimek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jan Voves, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB