velikost textu

Time-Resolved Terahertz Spectroscopy Applied to the Investigation of Magnetic Materials and Photonic Structures

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Time-Resolved Terahertz Spectroscopy Applied to the Investigation of Magnetic Materials and Photonic Structures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hynek Němec
Školitel:
RNDr. Petr Kužel, Dr.
Oponenti:
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
Prof. Paul Crozat
Id práce:
39837
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
Two distinct branches of optics are combined in this work: Time-domain terahertz spectroscopy, and photonic structures. The work at rst provides a survey of tools utilized for exploration of the terahertz region, and it enriches them by a method for simultaneous determination of dielectric and magnetic response of materials and metamaterials. Photonic structures operating in the terahertz range form the subject of the rest of this thesis. A periodically modulated dielectric waveguide is studied theoretically using a modal method: The band structure of guided and leaky modes is calculated and resonant modes are described. One-dimensional photonic crystals with a defect are then investigated in detail. Formation of defect modes is analyzed theoretically in a photonic crystal with a twinning defect. The analysis makes it possible to formulate requirements on a design of a structure with defect modes tunable by external parameters. Following these guidelines, we have successfully designed, fabricated and characterized photonic crystals with thermally tunable defect modes with relative tunability reaching 60 %.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hynek Němec 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hynek Němec 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hynek Němec 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Kužel, Dr. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Paul Crozat 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 224 kB