velikost textu

Deformation Behaviour of Advanced Magnesium and Aluminium Alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deformation Behaviour of Advanced Magnesium and Aluminium Alloys
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Aleš Jäger
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Karel Milička, DrSc.
Prof. Ing. Peter Palček, Ph.D.
Id práce:
39824
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Aleš Jäger 53.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Aleš Jäger 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Aleš Jäger 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Milička, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Peter Palček, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB