velikost textu

Modeling of Structure and Dynamics of Liquid Clusters and Surfaces

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modeling of Structure and Dynamics of Liquid Clusters and Surfaces
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Mucha
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Id práce:
39812
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Mucha 21.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Mucha 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Mucha 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 356 kB