velikost textu

Algorithms for Minkowski Pythagorean Hodograph Curves

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Algorithms for Minkowski Pythagorean Hodograph Curves
Název v češtině:
Algoritmy pro Minkovského pythagorejské hodografické křivky
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Kosinka
Školitel:
prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Oponenti:
prof. Dr. Bert Jüttler
Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Id práce:
39782
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Kosinka 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Kosinka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Kosinka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Bert Jüttler 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. František Ježek, CSc. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB