velikost textu

Quadratic Clipping and its Generalization for Polynomial Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Quadratic Clipping and its Generalization for Polynomial Systems
Název v češtině:
Quadratic clippping a jeho zobecnění pro polynomiální systémy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michael Bartoň
Školitel:
prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
prof. Dr. Bert Jüttler
Id práce:
39781
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Bartoň 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Bartoň 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Bartoň 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Bert Jüttler 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB