velikost textu

Utility Functions in Portfolio Optimatization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utility Functions in Portfolio Optimatization
Název v češtině:
Užitkové funkce v úlohách optimalizace portfolia
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Prof. Thierry Post, Ph.D.
Id práce:
39770
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Ekonometrie a operační výzkum (M5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 941 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Thierry Post, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 309 kB