velikost textu

Raná kázání Miloslava Hájka: Hájkova kazatelská činnost v letech 1950-1959

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná kázání Miloslava Hájka: Hájkova kazatelská činnost v letech 1950-1959
Název v angličtině:
The early sermons of Miloslav Hájek: Hájek's preaching activity in the years 1950-1959
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Kulík
Vedoucí:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Oponent:
Ladislav Beneš, Dr.
Id práce:
37093
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce popisuje, interpretuje a hodnotí kázání faráře ČCE ThDr. Miloslava Hájka (1923-1995), která napsal a pronesl v 50. letech 20. století (převážně) ve farním sboru ČCE Veselí. Je rozdělena na tři části. Přípravná část (3) stručně seznamuje s autorem zde probíraných kázání a podává informace o jeho kazatelské pozůstalosti. Vlastní téma této práce se nachází v druhé části (4), která postupně probírá deset Hájkových sbírek nedělních kázání (lectio continua) a v části třetí (5), která probírá příležitostná kázání (kazuálie). Při analýze Hájkových kázání se tato práce zaměřuje na formální stránku (struktura kázání, rétorické prvky atd.) i na stránku obsahovou (teologie Hájkových kázání). Všímá si rovněž kazatelova pohledu jak na sborový život, tak i na církevní a světové události. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Kulík 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Kulík 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Kulík 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Pavel Filipi 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB