text size

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně
Titile (in english):
The Dean Church of the Holy Cross in Děčín
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Miloš Vavřička
Supervisor:
prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc.
Opponent:
Ing. PhDr. Petr Macek
Thesis Id:
37061
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Resumé Děkanský kostel Povýšení sv. Kríže v Děčíně z let 1684-1691 je jednu z nejvýznamnejších ukázek raně barokní architektury na Děčínsku (severní Čechy, Česká republika). Vznikl jako zámecký kostel na místě staršího středověkého kostela. Jeho donátorem byl Maximilian von Thun-Hohensten (1638-1701). Kostel vykazuje silné vlivy klasicistní římské architektury okruhu Gian Lorenzo Berniniho. Maximilian von Thun-Hohensten - říšský diplomat měl dostatek příležitostí pověřit stavbou tohoto svatostánku někoho z předních architektů středoevreopského regionu. Tato práce uvažuje o jednom z barokních tvůrcu ovlivněných berniniovskou školou v Římě 1. poloviny 17. století. Tím však ani není vyloučena možnost že se jedná o projekt zaslaný korespondenčně, či získaný během pobytu hraběte Maxmiliana v Římě nebo v Salzburku. Na výzdobě se podílela řada skvělých umělců a řemeslníků přelomu 17. a 18. století, jako byl sochař Franz (František) Preiss, kameník Santin Aichel či štukatér Johann Peter(Giovanni Pietro) Palliardi. V roce 1791 vzniká skvělá fresková výmalba od Josefa Kramolína s námětem příběhu svatého Kříže.
Abstract:
Summary The Decanal Church of the HoHy Cross in Děčín The Church of the Ascension of the Ho1y Cross in Děčín (North Bohemia, Czech Republic) is one of the most significant pieces of an ear1y baroque architecture in Děčín region. It was bui1t in years 1686-1691 as a manor church for Don Maximi1ian von ThunHohensten (1638-1701), in the place of an older medieval church. The church embodies strong influence of a classicism Roman architecture that,is characteristic for Gian Lorenzo Bernini's school. Maximilian von Thun-Hohensten as an imperial diplomat, lord counci1 and knight of the Go1den Fleece had a 10t of opportunities to charge notable architects ofthe Central European region with building ofthis sanctuary. Thus it cou1d be a baroque architect influenced by Bernini's school of the first half of 17th century. However, the construction project could also have been sent by post or cou1d have been gained by Don Maximilian during his stay in Rome or Salzburg. A number of skilful artists and craftsmen of the turn of 17th and 18th century were participating during building and decoration works - for instance sculptor Franz (František) Preiss, stonemason Santin Aiche1 or plasterer Johann Peter (Giovanni Pietro) Palliardi. In 1791 sp1endid fresco painting on a motive of the holy cross story was created by Josef Kramolín.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Miloš Vavřička 22.77 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Miloš Vavřička 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Miloš Vavřička 81 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc. 156 kB
Download Opponent's review Ing. PhDr. Petr Macek 212 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 30 kB