velikost textu

Vybrané problémy exekučního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy exekučního řízení
Název v angličtině:
Selected issues of proceedings to enforce judgment by private enforcement agent
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Exner
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
36987
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Exner 4.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Exner 546 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Exner 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB